آیین نامه

آیین نامه های مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

اطلاعیه شهریه 1403

اطلاعیه شهریه ۱۴۰۳

اطلاعیه شهریه ۱۴۰۳
🔹با در نظر گرفتن وضعیت موجود اقتصادی جامعه و نگرانی برخی خانواده ها و اقشار کم در آمد جامعه و همچنین مهم تر از همه برای رضایت الهی و برای رعایت حال اقتصادی قرآن آموزان مومن و قشر کم درآمد جامعه، شهریه سال۱۴۰۳ از اول فروردین با مقدار اندکی افزایش خواهد یافت.

آیین نامه شهریه

آیین نامه شهریه

آیین نامه شهریه سال ۱۴۰۲ مرکز غیر حضوری حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه