این مرکز در راستای تحقق بخشی به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: «ان‌شاءاللَّه ما باید ده میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم.» اقدام به ثبت نام در از افراد مستعد برای حفظ قرآن کریم می نماید تا شاید نقشی در این قضیه داشته باشیم

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید