لودر سایت
مرکز حفظ قرآن و نهج البلاغه ساعت تماس 14:00 الی 20:00
0

درباره مرکز حفظ قرآن کریم

مرکز حفظ قرآن کریم با اساتید مجرب در دو واحد برادران و خواهران با هدف تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است. حفظ ترتیبی قرآن کریم، حفظ موضوعی قرآن کریم، حفظ

بسته های آموزشی

مقاله های جدید